dział pompy ciepła

pompy ciepła powietrze - woda, przeznaczenie: CWU + CO

Zasada działania pompy ciepła

pompy ciepła powietrze - woda

Moduł wewnętrzny z zasobnikiem CWU.

Temperatura zasilania do 60 °C

Zintegrowany zasobnik CWU o pojemności 200 lub 260 l.
Grzałki elektryczne 3-6-9 kW.
Dodatkowy model z wymiennikiem ciepła kolektorów słonecznych.


2 obiegi grzewcze np. ogrzewanie podłogowe i grzejniki.

układ 2 strefowy z instalacją solarną

układ 2 strefowy z kotłem

HITACHI  YUATKI S COMBI

Do nowych instalacji i budynków energooszczędnych.

Gwarancja pracy do – 15°C

Temperatura zasilania do 55°C przy temperaturze zewnętrznej do – 10 °C
Temperatura zasilania 45°C przy temperaturze zewnętrznej do – 15°C

dostępne moce grzewcze od 4.3 do 7.5 kW

HITACHI  YUTAKI S COMBI

Przeznaczony do nowych budynków oraz modernizacji instalacji grzewczych.

Gwarancja pracy do – 25°C

Temperatura zasilania do 60 °C przy temperaturze zewnętrznej do – 10 °C
Temperatura zasilania 45 °C przy temperaturze zewnętrznej do – 20 °C

dostępne moce grzewcze od 11 do 16 kW

ciepła woda użytkowa + ogrzewanie

Moduł wewnętrzny z zasobnikiem CWU.

Temperatura zasilania do 60 °C
Dostępny z agregatami zewnętrznymi  Zubadan oraz Power Inverter.

Zintegrowany zasobnik CWU o pojemności 200 l.
Grzałki elektryczne 2-6-9 kW.

opcjonalny zbiornik buforowy 200/300/460 l .
opcja 2 obiegów grzewczych np. ogrzewanie podłogowe i grzejniki.

bez zbiornika buforowego

instalacja 2 strefowa

MITSUBISHI ELECTRIC ZUBADAN INVERTER

Najlepszy wybór przy modernizacji istniejącej instalacji grzewczej.

Gwarancja pracy do – 28°C
Stała wydajność grzewcza do – 15 °C

Temperatura zasilania do 60°C przy
Temperatura zasilania 55°C przy temperaturze zewnętrznej do – 15°C

dostępne moce grzewcze od 8 do 14 kW

MITSUBISHI ELECTRIC POWER INVERTER

Przeznaczony do nowych budynków wyposażonych w ogrzewanie podłogowe

Gwarancja pracy do – 20°C

Temperatura zasilania do 60°C przy temperaturze zewnętrznej do – 3°C
Temperatura zasilania 55°C przy temperaturze zewnętrznej do – 10°C

dostępne moce grzewcze od 7.5 do 20 kW

MITSUBISHI ELECTRIC ZUBADAN

Zubadan jest najlepszym wyborem w przypadku modernizacji.

Opatentowana technika Zubadan Inverter stanowi obecnie optymalne rozwiązanie w dziedzinie pomp ciepła powietrze woda.

System jest w stanie działać z pełną mocą także przy –15 °C.
Nawet przy – 28 °C pompa ciepła jest zdolna do skutecznego i niezawodnego działania. Oznacza to, że dzięki technice Zubadan zdecydowanie zbędne staje się przewymiarowywanie instalacji w celu uzyskania marginesu bezpieczeństwa podczas pracy w trybie grzania.

Wysokie temperatury zasilania rzędu 60 °C sprawiają, że pompy ciepła powietrze-woda Ecodan z urządzeniem Zubadan Inverter uzyskują rewelacyjne wskaźniki efektywności także w połączeniu z typowymi grzejnikami.

ciepła woda użytkowa + ogrzewanie

Moduł wewnętrzny All-in-one

Aquarea All-in-One to nowa generacja pomp ciepła firmy Panasonic przeznaczonych do ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej. Dopracowana, prostokątna obudowa i białe wykończenie typowe dla sprzętu AGD. Sterownik umożliwiający regulację w dwóch strefach grzewczych w układzie kaskadowym i biwalentnym.

Temperatura zasilania do 60 °C

Dostępny z agregatami zewnętrznymi  T-CAP oraz HIGH PERFORMANCE.

Zintegrowany zasobnik CWU o pojemności 185 l. Grzałki elektryczne 3-6-9 kW.

opcjonalny zbiornik buforowy 40 l .

instalacja 2 strefowa

Pompa ciepła All-in-one ze sterowaniem 2 strefowym

2 obwody grzewcze z dwiema nastawami temperatury
2 pompy wody i 2 filtry wody
sterowanie wodnym ogrzewaniem podłogowym z zaworem mieszającym

 

Model  2 strefowy ze sterowaniem 2 nastawami temperatury wody (woda do ogrzewania podłogowego 35 °C / woda do grzejników 45 °C)

PANASONIC  HIGH PERFORMANCE

Przeznaczony do nowych instalacji i budynków energooszczędnych.

Gwarancja pracy do – 20°C


Temperatura zasilania do 55°C

dostępne moce grzewcze od 8 do 14 kW

PANASONIC  T-CAP

Najlepszy wybór przy modernizacji istniejącej instalacji grzewczej.

Gwarancja pracy do – 28°C
Stała wydajność grzewcza do – 20 °C*
*dla temperatury zasilania 35
°C

Temperatura zasilania do 60°C

dostępne moce grzewcze od 9 do 16 kW

PANASONIC T-CAP

Pompy ciepła T-CAP są przeznaczone do instalacji w nowych
i modernizowanych budynkach, w których wymagana jest duża moc wyjściowa

Pompy ciepła Panasonic serii T-CAP mogą pracować przy temperaturach zewnętrznych rzędu nawet -28°C.
W temperaturach do -20°C gwarantują utrzymanie wydajności nominalnej dla parametru wody wyjściowej 35 °C bez konieczności stosowania dogrzewania rezerwowego .

ciepła woda użytkowa + ogrzewanie

Moduł wewnętrzny z zasobnikiem CWU.

Temperatura zasilania do 65 °C
Dostępny z agregatami zewnętrznymi  Altherma 3 na R32.

Zintegrowany zasobnik CWU o pojemności 180 lub 230 l.
Grzałki elektryczne 6-9 kW.

opcjonalny zbiornik buforowy.
2 obiegi grzewcze np. ogrzewanie podłogowe i grzejniki.

DAIKIN ALTHERMA 3, R32

Temperatura zasilania do 65 °C

Gwarancja pracy do – 25 °C
Stała wydajność grzewcza do – 10 °C
(dla temperatury zasilania 60 °C)

dostępne moce grzewcze od 4.3 do 7.5 kW

W ofercie również modele ekonomiczne
zapraszamy na bezpłatne konsultacje.

Informujemy, iż zakupy urządzeń klimatyzacyjnych reguluje ustawa z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015r., poz. 881 z późniejszymi zm.(zmiana Dz.U. 2017 poz.1567) – tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2221 oraz rozporządzenia wykonawcze.

W myśl min. tych przepisów istnieje wymóg ewidencji urządzeń zawierających  „fluorowane gazy cieplarniane” – F-GAZY. Jedynie podmioty jak również ich personel posiadające stosowne certyfikaty F-gazowe oraz odpowiednie wyposażenie techniczne mogą instalować urządzenia klimatyzacyjne.

W związku z powyższym celu dokonania zakupu należy wypełnić oświadczenie wskazujące firmę Instalacyjną, która będzie instalowała kupowane przez Państwa urządzenia (wzór w załączeniu).

Zapoznaj się koniecznie z treścią regulaminu sklepu.

Zarejestruj się aby mieć dostęp do historii przeglądania i zakupów.