Sypialnia

wielkość klimatyzatora 2.0 kW

Pomieszczenie o powierzchni od 12 do 18 m2. Okna w tym balkonowe o standardowych wymiarach stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Przeznaczenie chłodzenie w zakresie obniżenia temperatury 7-8 C w stosunku do temperatury zewnętrznej.

Pokój dzienny

wielkość klimatyzatora 2.5 kW

Pomieszczenie o powierzchni od 18 do 25 m2. Okna w tym balkonowe o standardowych wymiarach stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Przeznaczenie chłodzenie w zakresie obniżenia temperatury 7-8 C w stosunku do temperatury zewnętrznej.

Duży salon z otwartą kuchnią

wielkość klimatyzatora 3.5 kW

proponowane modele klasy premium - naścienne

Duże otwarte pomieszczenie o powierzchni od 26 do 35 m2. Okna w tym balkonowe o standardowych wymiarach. Wysokość pomieszczenia do 2,8m.  Przeznaczenie chłodzenie w zakresie obniżenia temperatury 7-8 C w stosunku do temperatury zewnętrznej.

Otwarta przestrzeń dzienna

wielkość klimatyzatora 5.0 kW

Pomieszczenie o powierzchni od 40 do 50 m2. Duże przeszklenia. Wysokość pomieszczenia do 3m. Przeznaczenie chłodzenie w zakresie obniżenia temperatury 7-8 C w stosunku do temperatury zewnętrznej.

Informujemy, iż zakupy urządzeń klimatyzacyjnych reguluje ustawa z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015r., poz. 881 z późniejszymi zm.(zmiana Dz.U. 2017 poz.1567) – tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2221 oraz rozporządzenia wykonawcze.

W myśl min. tych przepisów istnieje wymóg ewidencji urządzeń zawierających  „fluorowane gazy cieplarniane” – F-GAZY. Jedynie podmioty jak również ich personel posiadające stosowne certyfikaty F-gazowe oraz odpowiednie wyposażenie techniczne mogą instalować urządzenia klimatyzacyjne.

W związku z powyższym celu dokonania zakupu należy wypełnić oświadczenie wskazujące firmę Instalacyjną, która będzie instalowała kupowane przez Państwa urządzenia (wzór w załączeniu).

Zapoznaj się koniecznie z treścią regulaminu sklepu.

Zarejestruj się aby mieć dostęp do historii przeglądania i zakupów.